Oficer i Shëndetit dhe Sigurisë në Punë

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotësojë klikoni këtu.

Specialist Marketingu – Qendra Tregtare Toptani

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotësojë klikoni këtu.

Koordinator i Shërbimeve të Qirramarrësit – Qendra Tragtare Toptani

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotësojë klikoni këtu.

Zëvendës i Menaxherit të Operimit dhe Mirëmbajtjes së Autostradës

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotësojë klikoni këtu.

Staf Mirëmbajtje

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotësojë klikoni këtu.

Operator Kabine

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotësojë klikoni këtu.