Ekonomist Magazine në Objekt Ndërtimor

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Agjent Shitje

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Specialist i Lejeve dhe Shpronësimeve

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Specialist Situacionimi

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Teknik për sistemet HVAC

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Specialist i Infrastrukturës dhe Shërbimeve IT

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Faqja 1 prej 812345...E fundit »