Drejtor Ekzekutiv A2 CNN

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Mirëmbajtës i Përgjithshëm me Njohuri Hidraulike në Qendrën Tregtare Toptani

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Monitorues Qendra Tregtare Toptani

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.