Inxhinier Mekanik në Mirëmbajtje

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Inxhinier Projektues për Infrastrukturë Rrugore

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Teknik Elektronik ABA Business Center

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Menaxher i Mirëmbajtjes Qendra Tregtare Toptani

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Ekonomist Magazine në Objekt Ndërtimor

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Inxhinier Zbatimi në Objekte Civile

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.