Albanian Telecommunications Union

Albanian Telecommunications Union (ndërtimi i rrjetit kombëtar i fibrave optike) Gener 2 ka bashkëpunuar me Albanian Telecommunication Union (ATU) duke ndërtuar infrastrukturën për rrjetin e fibrave optike prej më shumë se 750 km. Ky rrjet do të lidhë të gjithë...
Lexo më shumë

Hidrocentrali i Qarrishtës dhe i Dragobisë

Gener 2 aktualisht po investon ne HEC-in e Qarrishtes, i cili ndodhet në pjesën lindore të Shqipërisë. Ky projekt do të ketë një fuqi të instaluar 35 MW. Gjithashtu, Gener 2 zotëron liçensën për të ndërtuar, operuar dhe transferuar hidrocentralin...
Lexo më shumë