Zyrat Qendrore

Aba Business Center, Kati 7, Rruga Papa Gjon Pali II, Tiranë, Shqipëri

Email: info@gener2.al

Tel:+355 4 4501700 I Fax: +355 4 2248312

Drejtoria e Prokurimeve

Aba Business Center, Kati 7, Rruga Papa Gjon Pali II, Tiranë, Shqipëri

Email: info@gener2.al

Tel:+355 4 4501700 I Fax: +355 4 2248312

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Aba Business Center, Kati 7, Rruga Papa Gjon Pali II, Tiranë, Shqipëri

Email: info@gener2.al

Tel:+355 4 4501700 I Fax: +355 4 2248312