Specialist Marketingu

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Inxhinier Elektronik në Mirëmbajtje

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Menaxher i Mirëmbajtjes Qendra Tregtare Toptani

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Punëtor i Pastrimit dhe Mirëmbajtjes Teknike

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Koordinator i Shërbimeve të Qiramarrësit në Qendrën Tregtare Toptani

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Inxhinier Kuantifikimi për Strukturat

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Page 1 of 612345...Last »