Recepsioniste ABA BC

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Menaxher i Mirëmbajtje Qendra Tregtare Toptani

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Inxhinier Mekanik në Mirëmbajtje

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Inxhinier Kuantifikimi

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Inxhinier Zbatimi

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Oficer i Shëndetit dhe Sigurisë në Punë

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Page 1 of 212