Manovrator Eksavatorist

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotësojë klikoni këtu.

Oficer i Shëndetit dhe Sigurisë në punë

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotësojë klikoni këtu.

Inxhinier Zbatimi për Infrastrukturë Rrugore

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotësojë klikoni këtu.

Project Managment Academy

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotësojë klikoni këtu.

Teknik Elektrik – Qendra Tregtare Toptani

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotësojë klikoni këtu.

Specialist Ligjor

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotësojë klikoni këtu.