Punëtor i Pastrimit dhe Mirëmbajtjes Teknike

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Koordinator i Shërbimeve të Qiramarrësit në Qendrën Tregtare Toptani

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Inxhinier Kuantifikimi për Strukturat

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Agjent Shitje

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Recepsioniste

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Punonjës Magazine

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Page 1 of 512345