Ekonomist Magazine në Tiranë dhe Lezhë

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Asistente Zyre

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Inxhinier Topograf

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Shitëse COIN

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Menaxher Kategorie COIN

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Specialist Situacionimi

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Page 1 of 212