Ekonomist Magazine në Objekt Ndërtimor

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Inxhinier Zbatimi në Objekte Civile

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Teknik Hidraulik në Qendrën Tregtare Toptani

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Inxhinier Projektues HVAC

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Inxhinier Elektronik në Mirëmbajtje për Qendrën Tregtare Toptani

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Elektriçist

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.