Ne i vëmë në zbatim njohuritë tona nëpërmjet një procesi rigoroz dizajnimi. Nuk ka dizajn pa inxhinieri. Gjithcka fillon me ekspertët tanë të cilët analizojnë problemet në cdo detaj. Më tej procesi vijon me diskutime të përditshme, rrahje idesh dhe zgjidhje të cilat arrihen vetëm nëpërmjet punës në grup. I gjithë procesi i kërkimit sintetizohet në krijimin e një produkti i cili është në përmirësim gjatë gjithë ciklit të jetës. Stafi ynë përbëhet nga specialistët dhe inxhinierët më të mirë në vend duke rritur akoma më shumë nivelin e profesionalizmit dhe besueshmërisë në treg të Gener 2.