Asistent në Shitje COIN

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Drejtues të Makinerive të Rënda

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Inxhinier Kuantifikimi

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Inxhinier Elektronik Projektues

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Inxhinier Elektronik në Mirëmbajtje

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Teknik Elektronik në Mirëmbajtje

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Page 2 of 512345