Teknik Elektronik

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Administrator Sistemesh IT

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Specialist Kontratash

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Specialist i Infrastrukturës dhe Shërbimeve IT

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Inxhinier Projektues

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Page 2 of 212