Inxhinier Projektues me Profil Hidroteknikë

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Oficer i Mjedisit dhe Çështjeve Sociale

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Oficer i Shëndetit dhe Sigurisë në Pune

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Oficer i Kontrollit të Cilësisë

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Inxhinier Topograf për Infrastrukturë Rrugore

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Inxhinier Projektues në Infrastrukturë

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.