Teknik Elektrik – Qendra Tregtare Toptani

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotësojë klikoni këtu.

Specialist Ligjor

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotësojë klikoni këtu.