Specialist i Infrastrukturës dhe Shërbimeve IT

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.