Punëtor i Pastrimit dhe Mirëmbajtjes Teknike

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.