Oficer i Shëndetit dhe Sigurisë në Punë

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.