Mirëmbajtës i Përgjithshëm me Njohuri Hidraulike në Qendrën Tregtare Toptani

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.