Menaxher i Mirëmbajtjes Qendra Tregtare Toptani

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.