Koordinator i Makinerive në Kantier

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.