Ekonomist Magazine në Tiranë dhe Lezhë

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.