Inxhinier Mekanik në Mirëmbajtje

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Inxhinier Kuantifikimi

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Oficer i Shëndetit dhe Sigurisë në Punë

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Teknik Elektronik

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Specialist Kontratash

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Specialist i Infrastrukturës dhe Shërbimeve IT

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Page 5 of 512345