Specialist i Burimeve Njerëzore

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Inxhinier Projektues

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Administrator Sistemesh IT

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Inxhinier Zbatimi

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Recepsioniste ABA BC

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Menaxher i Mirëmbajtje Qendra Tregtare Toptani

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Page 4 of 512345