Drejtor Kantieri për Infrastrukturë Rrugore

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Inxhinier Zbatimi për Infrastrukturë Rrugore

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Inxhinier Kuantifikimi

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Inxhinier Zbatimi në Objekte Civile

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Menaxher i Mirëmbajtjes Qendra Tregtare Toptani

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.

Teknik Ndërtimi

Për tu njohur me kriteret kryesore që kandidati duhet të plotesojë klikoni këtu.